Velkommen 17-18 mars

Velkommen til Energihuset Cup 2018 på Nesodden 17-18/3


Turneringen for barnefotballen hvor kamper spilles innendørs i Nesoddhallen.


Velkommen til Energihuset Cup 2018 på Nesodden 17-18 Mars

Turneringen for barnefotballen hvor kamper spilles innendørs i Nesoddhallen.

Det arrangeres kamper i årsklassene 2008, 2009, 2010 og 2011 med inndeling for jenter og gutter.

Alle lag garanteres 3 kamper og hvor vi vil konsentrere gjennomføring av hvert lags kamper.

Turneringen for barnefotballen hvor kamper spilles innendørs i Nesoddhallen.

Det arrangeres kamper i årsklassene 2008, 2009, 2010 og 2011 med inndeling for jenter og gutter.

2008 og 2009 spiller lørdag på fullbane (5er fotball), mens 2010-2011 spiller søndag 3er fotball, (uten keeper med vant). Merk at jenter født i 2008 spiller sammen med/mot gutter 2009 årgangen på lørdag, mens jenter født i 2009/2010 spiller sammen med en årgang ned søndag.

I tillegg kan vi friste med:

• Kafe med stort sitte- og oppholdsområde.

• Salg av fotballutstyr til gunstige priser.

• Stemningsskapende speakere

• Engasjerte verter fra Nesodden sitt A-lag
Praktisk informasjon:
Anbefalt spillertropp er 8 spillere for klassene på lørdag (08+09) og 5/6 spillere for klassene på søndag (10+11). Spillere kan bytte når som helst og det er ingen keeper

Spillere må ha passende tøy og leggskinn. Det er ikke påbudt med fotballsko men det er ikke tillatt å spille barbeint.

Alle får premier

Kommentarer